Vaša advokátka

JUDr. Karin Krajči

Sila advokátskej kancelárie nespočíva v počte ľudí, ale najmä v kvalite ich práce. Advokátka JUDr. Ing. Karin Krajči absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave a zároveň Fakultu špeciálneho inžinierstva, odbor Bezpečnostný manažment na Žilinskej univerzite.

Počas svojej ostatnej právnej praxe pôsobila na notárskom úrade, ako podniková právnička a právnička Centra právnej pomoci. Jej srdce si nakoniec v plnom rozsahu získala advokátska prax. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

11

Čo ponúkame:

11

Profesionalita

Dokonale sa orientujeme v slovenskom právnom prostredí a poznáme jeho špecifiká. Naša prax zahrňuje viaceré právne oblasti. Prípady, ktoré môžu mať široký dopad konzultujeme so spolupracujúcimi renomovanými exekútormi a správcami konkurznej podstaty.

11

Komplexné riešenia

Poznáme a chránime záujmy našich klientov, a preto pri riešení konkrétneho prípadu sa zameriavame na posúdenie celkového podnikateľského zámeru. Vďaka tomu neohrozujeme obchodné zámery klienta a eliminujeme negatívne účtovné dopady.

11

Istota a mlčanlivosť

Pri poskytovaní právnych služieb existuje zákonná povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie. Nami navrhované riešenia garantujeme nielen znalosťou práva, ale aj poistením za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti.

Priority sú dôležité

Ignoratia iuris non excusat - stará rímska zásada - "Neznalosť zákona neospravedlňuje" sa zachovala až do dnešných čias. V súčasnej dobe je dynamika vývoja práva na vrchole, čo potláča princíp právnej istoty. Z dôvodu neustále meniacich sa zákonov a záväzných predpisov je nevyhnutné, aby ste sa pri riešení svojich problémov obrátili na odborníkov. Včasným vyhľadaním kvalifikovanej pomoci zabránite nepriaznivým následkom.

Medzi ďalšiu rímsku zásadu patrí „Neminem leadere“ alebo v preklade „Nikomu neškodiť“. Aj poctiví občania a podnikatelia sa vo svojom živote stretávajú so situáciami, kedy sú vystavení bezpráviu a sú nedobrovoľne postavení do pozície, v ktorej musia brániť svoje práva. Nechajte Vašu obranu na nás a produktívne využívajte svoj čas.

Kvalifikácia a vzdelanie

2022 Odborná príprava správcov konkurznej podstaty

2021 Zloženie advokátskej skúšky

2018 Trnavská univerzita – Rigorózne konanie

2016 Trnavská univerzita – Právnická fakulta

2013 Žilinská univerzita – Fakulta špeciálneho inžinierstva

2013 Základná odborná príprava bezpečnostného technika

2013 Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany

2012 Jazyková škola Cambridge – anglický jazyk certifikát FCE

Kontakt

Mobil: 0904 101 652

  • office@ak-kp.eu
  • Pon - Pia 08:30-15:30
  • M. Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

VIGILANTIBUS IURA SCRIPTA SUNT

 

Požiadať o konzultáciu

Nechajte si poradiť odborníkmi a dohodnite si osobné stretnutie!